Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych oraz danych innych osób, które przekażą nam Państwo w toku wymiany korespondencji i współpracy jest HANNA KELLER Stefana Żeromskiego 1/2, 65-066 Zielona Góra NIP: 9281988691.

Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi, zawarcia i realizacji umowy. Po rozpoczęciu współpracy odbiorcami danych mogą być także nasi usługodawcy, świadczący dla nas outsourcing usług hostingu oraz obsługi IT, w tym obsługi serwisowej poczty elektronicznej, a także instytucje finansowe, na przekazanie danych osobowych którym wyrażą Państwo dobrowolna zgodę. Dane zbierane przez stronę internetową nie są wykorzystywane do profilowania klientów w rozumieniu automatycznego podejmowania decyzji odnośnie produktów finansowych oferowanych przez firmę. Mogą być wykorzystywane do prowadzenia kampanii remarketingowych

Jeśli użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową posiada także konta w sieciach społecznościowych, takich jak: Facebook, LinkediIn, a także korzysta z konta Google, informacja o wizycie na stronie internetowej firmy Keller Finanse może zostać odnotowana w cookies wskazanych portali. Wtedy dane użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty, których siedziba znajduje się poza Unią Europejską. W tej sytuacji Hanna Keller przestaje mieć wpływ na cele, sposoby i środki przetwarzania danych. Staje się jedynie użytkownikiem, posiadającym swoje konta w wyżej wymienionych sieciach społecznościowych oraz korzystającym z sieci reklamowej Google.

Hanna Keller szanuje prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do celów reklamowych oraz administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Zgoda na kontakt w celach marketingowych.

2. Cookies

2.1. Wykorzystywanie danych pozyskanych z cookies

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią reklamową. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

2.2. Mechanizm Cookies

Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis wykorzystuje sesyjny plik cookie o nazwie “cookie_notice_accepted” do zapisania informacji o potwierdzeniu zapoznania się użytkownika z informacją o wykorzystywanych plików cookies. Plik sesyjny występuje tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika, zamkniecie okna przeglądarki powoduje usunięcie utworzonego pliku.

W ramach serwisu wykorzystywane są również cookies firm trzecich:

_ga, _gid, _gat – wykorzystywane przez narzędzia analityczne Google Analytics

Pixel Facebook – wykorzystywane przez narzędzia analityczne należące do sieci Facebooka

3. Zgoda na kontakt w celach marketingowych

3.1. Punkt 3 Polityki Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie www.

3.2. W sprawie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt przed adres e-mail: biuro@kellerfinanse.pl

3.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

3.4. Dane Osobowe przetwarzane są w tym obszarze na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika.

3.5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz pkt. 2].

3.6. Serwis zbiera jedynie informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

3.7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu ustalenia terminu spotkania z doradcą finansowym. Wysłanie zapytania zawierającego dane osobowe nie jest możliwe, jeśli nie wyrażą Państwo świadomej zgody na przetwarzanie tych danych oraz zgody na kontakt w celu umówienia spotkania.

3.8. Przetwarzanie danych osobowych w celu umówienia spotkania – podane dane będą przetwarzane w czasie niezbędnych do umówienia spotkania z doradcą finansowym, nie dłużej niż 3 miesiące od czasu ostatniego kontaktu z Twojej strony.

3.9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z wewnętrzną Polityką Ochrony Danych Osobowych Keller Finanse.

3.10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@kellerfinanse.pl Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Odnośniki do innych stron

Serwis Keller Finanse może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Keller Finanse.

5. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

6. Kontakt

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – prosimy o kontakt pod adresem: biuro@kellerfinanse.pl


Zielona Góra
ul. Żeromskiego 1/2

Kredyty, ubezpieczenia, leasing, faktoring

Umów się na spotkanie

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder